Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα www.laluce.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό
κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση ΗΛΊΑΣ
ΘΩΪΔΗΣ με την επωνυμία LA LUCE THOIDIS, με έδρα Πολίχνη Θεσσαλονίκης, και
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 026668493 και ΔΟΥ Εʹ Θεσσαλονίκης, ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας thoidis@laluce.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του
ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310672078.